Караван запошљавања у нашој школи

         У оквиру пројекта  Европске уније „ Помоћ теже запошљивим групама “- ИПА 2012.  организовани су „ Каравани запошљавања “ који представљају  својеврсну меру Националне службе за запошљавање која настоји да смањи и спречи проблем незапослености у Србији.

Циљ овог пројекта је да се обиђу  рурална подручја и да се информишу грађани како би се овај проблем смањио. Део овог пројекта била је и наша школа.

Наиме, 5. децембра 2016. у 11 сати нашу школу посетиле су представнице Мобилног тима Националне службе за запошљавање Милица Станковић и Мира Маџаревић.

Оне су информисале присутне мештане о правима из области запошљавања и осигурања за случај незапослености , као и о мерама финансијске и нефинансијске подршке при запошљавању или започињању сопственог посла. Заинтересованим лицима је омогућено да се одмах пријаве на евиденцију тражилаца посла.

Такође, у оквиру овог пројекта ради поспешивања веће заинтересованости и одзива мештана Међуречја на улазним вратима школе залепљени су постери са најважнијим информацијама о делатности службе за запошљавање.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА МУП-а

У среду, 23. новембра 2016. године нашу школу посетио је представник МУП-а из Ивањице, Дејан Ђурашевић. Предавању су присуствовали  учитељи, наставници и ученици свих разреда.

Предавање је било везано за следеће теме:

  • Упознајмо полицију
  • Спречимо вршњачко насиље

Предавач је ученике прво упознао са појмом полиције. Указао им је на  обавезе и дужности полиције које се односе на  заштиту грађана, одржавање реда и мира у друштву, поштовање права грађана и сарадњу са њима.

Након тога указао је на задатке полиције-регулисање саобраћаја и спречавања извршења лакших и тежих кривичних дела. Ученици су били заинтересовани за ову тему. Били су врло активни па су постављали бројна питања.

Друга тема је била везана за спречавање вршњачког насиља. Предавач је појаснио које све врсте насиља постоје и проверавао је колико су ученици упознати са овом темом. Пошто је вршњачко насиље све већи друштвени проблем, предавач је настојао да ученицима укаже на негативност ове појаве. Указао им је какве све последице има такво насиље и подстакао на игру, дружење и међусобну сарадњу.

20161123_082134 20161123_08212420161123_082725