БИОЛОГИЈА – 7. РАЗРЕД – РАЗЛИКОВАЊЕ ЦВЕТОВА И ДЕЛОВА ЦВЕТА (вежба)

Наставник: РАДЕ ПЕРУНИЧИЋ

Предмет: Биологија

Наставна јединица: Разликовање цветова и делова цвета (вежба)

Час је осмишљен као корелативни час са ликовном културом.

Час и без ИКТ може бити успешан.