ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЦРВЕНОГ КРСТА

Како наша школа располаже ресурсима који су предвиђени за спровођене активности у оквиру тима Црвеног крста или као иновативна настава из области Човек и здравље, предмет биологија, наставник биологије Раде Перуничић је спровео следеће активности:
ученицима је најпре навео све у вези са реанимацијом и значајем, на који начин да се опходе са особом којој је потребна прва помоћ, практичним примером демонстрирао технику масаже срца. Ученицима су садржаји били занимљиви и радо су изводили технику масаже срца, што се може видети из приложених фотографија.