III / IV разред

Данка Лишанин

Рођена 1964. године у Добром Долу, општина Ивањица. Основну школу ,,Проф. Др Недељко Кошанин“ завршила у Девићима, усмерено образовање у Гимназији ,,Венијамин Маринковић“ у Ивањици, Педагошку академију ,,Желимир Жељо Ђурић“ у Титовом Ужицу (1985) – одсек: разредна настава. Прво радно место у Основној школи ,,Мићо Матовић“ у Катићима. Стручни испит положила 1988. године. У ОШ ,,Вучић Величковић“ у Међуречју ради од 1995. године. Радила и у ОШ ,,Кирило Савић“ у Ивањици. Иза себе има око 34 године радног стажа у просвети.