Превоз ученика

СО Ивањица, обезбедила је превоз за све ученике школе, који путују преко  3км  до школе.

  • Комби који превози ученике креће из Глеђице у 6 и 45.
  • Из Чикера креће у 7 и 15.
  • Остали ученици који су на путу од Римског Моста до Међуречја полазе у школу у пола 8.

По завршеним часовима, комби  полази из школског дворишта.

Оваквим организацијом  омогућено је ученицима да не чекају превоз као раније до 10 до 3.

За ученике предшколског узраста и ученике од  првог до четвртог разреда, организован је боравак у школи до поласка комбија.

Ученици слободно време проводе у школској библиотеци или са дежурним наставницима у учионици.

За ове ученике организоване су активности, кроз читање текстова из лектире, рад на домаћим задацима или  слободне активности по жељи ученика.