Разредна настава ИО Црвена Гора

Милка Радивојевић

Рођена 1975. године у Ивањици. Основну школу “Милинко Кушић“ и гимназију општег смера завршила у родном граду. Студије Учитељског факултета завршила у Ужицу. Од 2000. године ради у просвети – у више основних и средњих школа на територији општине Ивањица. На месту професора музичке и ликовне културе у Гимназији у Ивањици је радила у периоду од 2000. до 2012. године. На месту наставника музичке културе у ОШ “Кирило Савић“ у Ивањици је радила од 2010 – 2012. године а у истој школи је одрадила и приправнички стаж школске 2001 / 2002. године. На месту професора музичке културе и грађанског васпитања у Техничкој школи у Ивањици је радила школске 2011 / 2012. године. У Основној школи “Милинко Кушић“ у Ивањици је радила на месту наставника музичке културе 2012. године. У Основној школи “Вучић Величковић“ у Међуречју запослена од 2002. године. Од 2018. године ради у издвојеном одељењу у Црвеној Гори.