Припремни предшколски програм

БОШЊАКОВИЋ БРАНКА

Рођена 5. јула 1987. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршава у родном граду. Образовање наставља у Ужицу где завршава Учитељски факултет и стиче звање дипломирани васпитач. Радно искуство започиње 2012. године, најпре као приправник, а потом ради као васпитач у објекту ,,Звончица“ на Мркочевцу. У ОШ ,,Вучић Величковић“ у Међуречју ради од септембра 2021. године.