Предшколска група школске 2020 / 2021. године

  1. Богдановић Марина
  2. Богдановић Ненад
  3. Главинић Тијана
  4. Маричић Данило
  5. Тодоровић Никола

Васпитач: Гордана Јелић