IV разред школске 2021 / 2022. године

  1. Богдановић Кристина
  2. Богдановић Милорад
  3. Главинић Ђорђе
  4. Маричић Далибор
  5. Милутиновић Ирена

Одељењски старешина: Лишанин Данка