V разред школске 2021 / 2022. године

  1. Богдановић Душица
  2. Богдановић Јулијана
  3. Величковић Лазар
  4. Ђокић Ненад
  5. Парезановић Сузана

Одељењски старешина: Ристановић Влајко