КРАЈ ТРОДНЕВНОГ СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА РАДА НАШЕ ШКОЛЕ

За крај екстерног вредновања рада наше школе – са евалуаторима – просветним саветницама Школске управе Чачак: Данијелом Ковачевић Микић и Радом Каранац и начелницом Школске управе Чачак – Слађаном Парезановић. Хвала! Тим који увек добија! 👌💪

ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 18., 19. И 20. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 48. став 10. Закона о основама система образовања и васпитањa („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), дана 18., 19. и 20. новембра 2019. године Тим Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за Спољашње вредновање рада школа у саставу:

1. ДАНИЈЕЛА КОВАЧЕВИЋ МИКИЋ, просветни саветник, Школска управа Чачак

2. РАДА КАРАНАЦ, просветни саветник, Школска управа Чачак

3. СЛАЂАНА ПАРЕЗАНОВИЋ, начелница Школске управе Моравичког округа

посетиће нашу школу и извршити спољашње вредновање рада наше установе.

Процес спољашњег вредновања представља процену од стране „спољних, независних посматрача“ која се заснива на великом броју информација прикупљених опсеравацијом или кроз директну комуникацију са актерима живота и рада у школи, а у складу са евалуационим критеријумима и успостављеним стандардима.

Спољашње вредновање установама пружа повратне информације о предностима, слабостима и могућностима.

Добијена процена им помаже да преиспитају своје функционисање и усмерава их ка подручјима деловања.

Информације из процеса спољашњег вредновања такође су значајне за доносиоце одлука, и омогућавају увид јавности о стању у установи, образовном систему у целини или у појединим подручјима или установама.

Спољашње вредновање остварују просветни саветници из Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а по потреби и представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, организовани у тимове.

Срећно!

ЈЕДНОСМЕНСКА НАСТАВА У НАШОЈ ШКОЛИ

Дана,12.11.2019.године одржана је једносменска настава.
Након првих месец дана ученици су показали велику креативност и заинтересовност за тимски рад. После више часова током месеца октобра, прикупљања идеја, материјала и свега потребног за израду макете рибњака и воденице ученици су провели још један час креативног стварања, заједно са наставницом Санелом Митровић.
Због различитог узраста и интересовања ученици су радили различитим техникама ,сходно своме узрасту.
Девојчице су правиле пластелин од састојка брашна, воде, соли, уља и јестивих боја и арома. Док су дечаци показали умеће у техникама лепљења природног камена са силиконом. Научили су кроз игру шта значи тимски рад као и одговорност према истом.