Школска документација

ЈАВНА НАБАВКА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023 / 2024. ГОДИНУ

https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-moji-svi

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о заштити података о личности

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Правилник о организацији и систематизацији послова

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Статут основне школе

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Школски развојни план

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Извештај о раду школе 2021 / 2022. година

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Годишњи план рада школе

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Пословник о раду Наставничког већа

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Пословник о раду Школског одбора

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

ПРАВИЛНИКО МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Правилник о раду ОШ ,,Вучић Величковић“ у Међуречју

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Правилник о организацији и систематизацији послова

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Потребе школе и одређивање приоритета

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Школски развојни план

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Статут ОШ ,,Вучић Величковић“ Међуречје

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

ДОКУМЕНТА 2023/2024

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab