Предметна настава

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (I страни језик)
РУСКИ ЈЕЗИК (II страни језик)
  • Иванка Коларевић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА
фИЗИКА
  • Санела Митровић
МАТЕМАТИКА
БИОЛОГИЈА
ХЕМИЈА
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
  • Вања Маричић
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
  • Иван Петровић
ВЕРСКА НАСТАВА
  • Огњен Јузбашић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

  • Милева Видић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (изабрани спорт)
  • Иван Петровић
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
  • Вања Маричић