Насловна  Алати за учење на даљину

Учење на даљину: Алати за припрему
завршног испита, пријемног испита, готови тестови

26. марта 2020.

21746

Радна група за образовни
софтвер Математичког факултета Универзитета у Београду (http://edusoft.matf.bg.ac.rs) бави
се унапређивањем наставе математике, рачунарства и информатике кроз развој
електронских платформи, стручно усавршавање наставника, као и креирање електронских
материјала за реализацију наставе. Радна група спроводи и подржава истраживања
у вези са наставом математике, рачунарства и информатике, а бави се и
испитивањем побољшања наставе применом интерактивних наставних садржаја. Сви
креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су
бесплатни и јавно доступни на адреси:  http://edusoft.matf.bg.ac.rs.

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни
испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије. Подршку
пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра
Центар Београд. Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних
уређаја (персоналним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима и паметним
телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих школа за
полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног
процеса учењем на даљину.

Образовна платформа
„еЗбирка“
 доступна је на адреси: http://ezbirka.matf.bg.ac.rs и
представља електронску збирку задатака из математике за ученике старијих разреда
основне школе. Збирка садржи преко 12.000 задатака са решењима, груписаних по
разредима и областима. Ученици могу решавати одређене задатке и тако се
припремити за писмене вежбе, контролне задатке и завршни испит. Такође, ученици
могу радити домаће задатке и слати наставницима резултате рада, као и повратне
информације о тежини задатака, коментаре, питања, утиске итд. Платформа пружа
могућност наставницима да на једноставан начин самостално креирају сопствене
задатке. Осим наставника математике, платформу могу користити наставници других
предмета јер им је омогућено да постављају задатке и тестове за увежбавање
градива свог предмета. Упутство за коришћење платформе може се пронаћи на
адреси: http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/?action=manual.

Образовна платформа
„Завршни испит“
 доступна је на адреси: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs и
садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се
спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и
нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да провере и
унапреде своје знање решавајући различите пробне тестове завршног испита, као и
да вежбају задатке из тачно одређене области и са тачно одређеног нивоа.
Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом
да користе дигиталне технологије и унапреде своје знање. Платформа пружа
могућност наставницима да на једноставан начин самостално креирају сопствене
задатке – поред задатака који се већ налазе на платформи. Платформа је добитник
награде „Award Inovative Practice 2020” на светском такмичењу „Zero Project
2020“, у организацији Essl фондације и Уједињених нација у Бечу. Упутство за
коришћење платформе је доступно на адреси: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/doc/uputstvo.pdf.

Образовна платформа
„Пријемни испит“
 доступна је на адреси: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs и
садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се
спремају за полагање пријемних испита на факултетима где су програмом
обухваћени наведени предмети.  Ученици могу приступити решавању теста који
је наставник претходно креирао или могу самостално одабрати задатке из групе
задатака са различитих факултета (Математички факултет, Филолошки факултет,
Електротехнички факултет, Факултет организационих наука, Машински факултет,
Фармацеутски факултет, Саобраћајни факултет, Технички факултет, Економски
факултет, Учитељски факултет, Правни факултет и Факултет политичких наука).
Постоји могућност одабира посебних области за увежбавање, што омогућава и
ученицима осталих разреда да уче и увежбавају градиво помоћу платформе у току
целог средњошколског периода. Посебне погодности за ученике који имају
потешкоће у читању и писању омогућене су опцијама увеличавања задатака и
променом боје подлоге. Упутство за коришћење платформе је доступно на
адреси: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/Prijemni ispit –
uputstvo.pdf
.

Образовна платформа „еШкола веба“ (http://edusoft.matf.bg.ac.rs/eskola_veba/) је електронска школа веб програмирања, која омогућава интерактивно учење
најсавременијих бесплатних веб технологија кроз пажљиво осмишљене курсеве.
Платформа је настала у оквиру радне групе за образовни софтвер, а њен изворни
кôд развијен коришћењем различитих технологија (JavaScript, jQuery, Bootstrap,
Angular 2 и Sass), доступан је на GitHub репозиторијуму. На платформи
се налази велики број курсева, у оквиру којих се обрађују савремене
бесплатне веб технологије: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, TypeScript,
 jQuery, AngularJS, Vue.js, PHP, Laravel, MySQL итд. Радна група за
образовни софтвер константно прати трендове и надограђује платформу новим
курсевима.

Погледајте
и остале алате за учење на даљину

 

Print

 

Email

 

Facebook

 

Twitter

 

Linkedin

АЛАТИ ЗА
УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Актуелности

МПНТР: Изменама Правилника о календару
образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст

27. марта 2020.

Учење на даљину: Алати за припрему завршног
испита, пријемног испита, готови…

26. марта 2020.

МПНТР: СОС телефонска линија 0800-200-201 за
психосоцијалну подршку запосленима у просвети,…

24. марта 2020.

Нови предлози, упутства и актуелности: Алати
за остваривање образовно-васпитног процеса учењем…

23. марта 2020.

МПНТР: Настава на програму РТС 2 и РТС 3

23. марта 2020.

Учитај још

Завод за унапређивање образовања и васпитања је основан одлуком
Владе Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. 
Више о
Заводу…Aдреса Завода
Фабрисова
10/1, 11040 Београд
 (општина Савски венац) – седиште Завода
Драже
Павловића 15, 11060 Београд
 (општина Палилула)

Телефон и факс 
Фабрисова 10 – fax: 011/206-80-07
Драже Павловића 15 – централа: 011/208-19-16, 011/208-19-14,
011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

Пошаљите
нам електронску пошту

Матични број: 17568973
ПИБ: 103476211
Текући рачун Завода: 840-2068660-14

Насловна  Алати за учење на даљину

Учење на даљину: Алати за припрему
завршног испита, пријемног испита, готови тестови

26. марта 2020.

21746

Радна група за образовни
софтвер Математичког факултета Универзитета у Београду (http://edusoft.matf.bg.ac.rs) бави
се унапређивањем наставе математике, рачунарства и информатике кроз развој
електронских платформи, стручно усавршавање наставника, као и креирање електронских
материјала за реализацију наставе. Радна група спроводи и подржава истраживања
у вези са наставом математике, рачунарства и информатике, а бави се и
испитивањем побољшања наставе применом интерактивних наставних садржаја. Сви
креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су
бесплатни и јавно доступни на адреси:  http://edusoft.matf.bg.ac.rs.

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни
испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије. Подршку
пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра
Центар Београд. Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних
уређаја (персоналним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима и паметним
телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих школа за
полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног
процеса учењем на даљину.

Образовна платформа
„еЗбирка“
 доступна је на адреси: http://ezbirka.matf.bg.ac.rs и
представља електронску збирку задатака из математике за ученике старијих разреда
основне школе. Збирка садржи преко 12.000 задатака са решењима, груписаних по
разредима и областима. Ученици могу решавати одређене задатке и тако се
припремити за писмене вежбе, контролне задатке и завршни испит. Такође, ученици
могу радити домаће задатке и слати наставницима резултате рада, као и повратне
информације о тежини задатака, коментаре, питања, утиске итд. Платформа пружа
могућност наставницима да на једноставан начин самостално креирају сопствене
задатке. Осим наставника математике, платформу могу користити наставници других
предмета јер им је омогућено да постављају задатке и тестове за увежбавање
градива свог предмета. Упутство за коришћење платформе може се пронаћи на
адреси: http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/?action=manual.

Образовна платформа
„Завршни испит“
 доступна је на адреси: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs и
садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се
спремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и
нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да провере и
унапреде своје знање решавајући различите пробне тестове завршног испита, као и
да вежбају задатке из тачно одређене области и са тачно одређеног нивоа.
Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом
да користе дигиталне технологије и унапреде своје знање. Платформа пружа
могућност наставницима да на једноставан начин самостално креирају сопствене
задатке – поред задатака који се већ налазе на платформи. Платформа је добитник
награде „Award Inovative Practice 2020” на светском такмичењу „Zero Project
2020“, у организацији Essl фондације и Уједињених нација у Бечу. Упутство за
коришћење платформе је доступно на адреси: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/doc/uputstvo.pdf.

Образовна платформа
„Пријемни испит“
 доступна је на адреси: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs и
садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се
спремају за полагање пријемних испита на факултетима где су програмом
обухваћени наведени предмети.  Ученици могу приступити решавању теста који
је наставник претходно креирао или могу самостално одабрати задатке из групе
задатака са различитих факултета (Математички факултет, Филолошки факултет,
Електротехнички факултет, Факултет организационих наука, Машински факултет,
Фармацеутски факултет, Саобраћајни факултет, Технички факултет, Економски
факултет, Учитељски факултет, Правни факултет и Факултет политичких наука).
Постоји могућност одабира посебних области за увежбавање, што омогућава и
ученицима осталих разреда да уче и увежбавају градиво помоћу платформе у току
целог средњошколског периода. Посебне погодности за ученике који имају
потешкоће у читању и писању омогућене су опцијама увеличавања задатака и
променом боје подлоге. Упутство за коришћење платформе је доступно на
адреси: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/Prijemni ispit –
uputstvo.pdf
.

Образовна платформа „еШкола веба“ (http://edusoft.matf.bg.ac.rs/eskola_veba/) је електронска школа веб програмирања, која омогућава интерактивно учење
најсавременијих бесплатних веб технологија кроз пажљиво осмишљене курсеве.
Платформа је настала у оквиру радне групе за образовни софтвер, а њен изворни
кôд развијен коришћењем различитих технологија (JavaScript, jQuery, Bootstrap,
Angular 2 и Sass), доступан је на GitHub репозиторијуму. На платформи
се налази велики број курсева, у оквиру којих се обрађују савремене
бесплатне веб технологије: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, TypeScript,
 jQuery, AngularJS, Vue.js, PHP, Laravel, MySQL итд. Радна група за
образовни софтвер константно прати трендове и надограђује платформу новим
курсевима.

Погледајте
и остале алате за учење на даљину

 

Print

 

Email

 

Facebook

 

Twitter

 

Linkedin

АЛАТИ ЗА
УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Актуелности

МПНТР: Изменама Правилника о календару
образовно-васпитног рада скраћује се пролећни распуст

27. марта 2020.

Учење на даљину: Алати за припрему завршног
испита, пријемног испита, готови…

26. марта 2020.

МПНТР: СОС телефонска линија 0800-200-201 за
психосоцијалну подршку запосленима у просвети,…

24. марта 2020.

Нови предлози, упутства и актуелности: Алати
за остваривање образовно-васпитног процеса учењем…

23. марта 2020.

МПНТР: Настава на програму РТС 2 и РТС 3

23. марта 2020.

Учитај још

Завод за унапређивање образовања и васпитања је основан одлуком
Владе Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. 
Више о
Заводу…Aдреса Завода
Фабрисова
10/1, 11040 Београд
 (општина Савски венац) – седиште Завода
Драже
Павловића 15, 11060 Београд
 (општина Палилула)

Телефон и факс 
Фабрисова 10 – fax: 011/206-80-07
Драже Павловића 15 – централа: 011/208-19-16, 011/208-19-14,
011/208-19-15, fax: 011/208-19-10

Пошаљите
нам електронску пошту

Матични број: 17568973
ПИБ: 103476211
Текући рачун Завода: 840-2068660-14

© 2020. Завод за
унапређивање образовања и васпи

© 2020. Завод за унапређивање образовања и васпи

Распоред часова са наставним јединицама (од 30.03. до 03.04.)

У наставку се налази табела са распоредом часова за основну школу са наставним јединицама за онлајн наставу која се одржава на програмима РТС2 и РТС3.

Табелу можете преузети кликом на Download линк у дну текста.

РТС 3: Програмска шема – четвртак, 19. март 2020. године

08:00 Математика I разред
08:35 Свет око нас I разред
09:10 Математика II разред
09:45 Свет око нас II разред
10:20 Математика III разред
10:55 Природа и друштво III разред
11:30 Математика IV разред
12:05 Природа и друштво IV разред
12:40 Математика V разред
13:15 Географија V разред
13:50 Математика VI разред
14:25 Физика VI разред
15:00 Математика VII разред
15:35 Хемија VII разред
16:10 Српски језик VIII разред
16:45 Математика VIII разред
17:20 Биологија VIII разред
17:55 Математика I разред, р.
18:30 Свет око нас I разред, р.
18:50 Математика II разред, р.
19:25 Свет око нас II разред, р

НАША ПЕДАГОГИЦА И РАДИОНИЦА ПОВОДОМ ДАНА СРЕЋЕ

Драги
ученици,

Као прво, надам се да сте ми сви здрави? Верујем се да у овим
тренуцима поступате изнад свега савесно! Тренутак у коме се сада налазите је,
нажалост, први и важан тест који ће показати колико сте одрасли.

Да ли треба да вас подсећам на правила којих треба да се
придржавате да би заштитили не само себе и своје здравље већ и друге? Уколико
је корисно да вас подсетим…

            У току трајања наставе на даљину
комуницираћемо путем мејла, односно ваших одељењских старешина отварајући
различите теме које се тичу опште културе, учења, слободног времена,
напредовања у учењу и сл. 

Данашња тема је : „Разговор о срећи, 20. март Међународни дан среће!“

Психолог Оливера Петровић је креатор методе васпитања „Разговор о
срећи“. У оваквим тренуцима је изузетно корисна јер имамо довољно времена да
будемо са породицом. Покушајте, предложите својим члановима породице…

Зашто је корисна:

 • Сви чланови породице се боље упознају, упознају
  како једни друге тако и сами себе..
 • Млађи чланови породице кроз овај метод схватају
  да је “Сасвим у реду понекад направити грешку”.
 • Између свих чланова породице се развија узајамно
  поверење , отвореност, смисао за хумор и то ћете видети када се будете заједно
  смејали и радовали размени ваших искустава.

Уколико будете “Разговор о срећи” уврстили у начин живота сигурна
сам да ћете осетити један нови облика породичног благостања и олакшања, а са
осећајем благостања и олакшања смањујете стрес којим сте изложени, и јачате
свој имунитет.

Како се игра „Разговор
о срећи“:

За примену овог метода
вам треба само два сата заједничког
времена недељно и онолики број
јабука ( може и омиљено јело/слаткиш породице) колико има чланова породице.

Потребно је да да се
једном недељно окупе сви чланови породице , мама, тата, деца, а могу да
учествују и баке и даке, и тетка и ујак, дакле сви људи који чине једну
породицу заједно. Јако је важно да сви будете заједно. На малим папирићима
напишите имена свих учесника и ставите их у кутију . Сваке недеље када се
окупите око кутије по један члан породице извлачи имена из кутије једно по
једно . На пример ако мама извлачи папириће из кутије , то треба да ради
полако, прво извуче један папирић са именом и чије име извуче он говори први.
На пример ако извуче папир са именом тате он почиње игру, оно шта треба да
исприча једну непријатну ситуацију коју је урадио, или погрешио и како је ту
ситуацију решио, а да после сваки члан породице исприча свој утисак шта мисли о
томе и изнесе своје мишљење како би он то решио. После тога треба да исприча
једну ситуацију коју је доживео као пријатну, може да исприча ако је урадио
нешто лепо, научио нешто ново, или помогао неком пријатељу а да после излагања
сви чланови породице изнесу своје утиске и мишљење како би они поступили у тој
ситуацији. Потом као што смо рекли мама извлачи други папирић са именом другог
члана породице, па трећег и тако редом док се не извуку сви папирићи из кутије.

Када сви чланови заврше
излагања, размене похвале, савете, подршку, предлоге и своја знања – то је
суштина а онда сви заједно поједу по 
јабуку или неко друго воће/јело/слаткиш које воле. Намерно је ставила
као симбол омиљени слаткиш, воће, јело на крају играња јер кроз ову игру
развијамо блискост, поверење са свим члановима породице, постајемо свеснији
узајамне подршке коју у кругу породице размењује а оваква осећања и сазнања
утичу на чување нашег емотивног здравља.

20. март Међународни
дан среће

Предлог
да се Светски дан среће прославља сваког 20. марта је прихваћен једногласно –
све 193 земље чланице су гласале за и донеле резолуцију 66-281. Циљ је да се повећа свест о важности
потраге за срећом и добробити светског становништва, с обзиром да је потрага за
срећом основни људски циљ
.  Идеја о Светски дану среће дошла је од
УН-ових представника Краљевине Бутан. Тамо су, у подножју Хималаја,
која је својеврсна колевка многих квалитетних глобалних духовних покрета,
седамдесетих година прошлог века увели нову меру националног благостања која се
није мерила у материјалним богатствима, већ у осећају среће у народу, позната
као бруто национална срећа.

Славни музичар Farel Vilijams је дао свој допринос овом дивном
дану. На основу своје песме „Happy”, у сарадњи са Уједињеним нацијама, настао
је сајт „Happy party“ где људи из целог света постављају своју верзију среће. https://youtu.be/y6Sxv-sUYtM

Краљевина Бутан је земља без излаза на море, а налази се високо у Хималајима,
смештена између Кине и Индије. Бутанци своју земљу зову Druk Yul, што у преводу
значи “земља Громовитог” Змаја који је представљен и на бутанској застави. Неки
истраживачи Бутан сматрају као инспирацију за Шангри Ла, митску земљу срећних
људи која је смештена високо у Хималајима.

Занимљивости о Бутану:

Еколошка
држава

Бутан
је једина држава у свету која у уставу има клаузулу која обавезује да
пошумљеност у сваком тренутку износи најмање 70 посто укупне територије.
Тренутно су на 80 посто.

Нико
нема рођендан

Бутанци
не славе рођендане као ми, нити памте датум када су рођени. Онога тренутка када
откуца Нова година, сваки становник земље постаје годину дана старији.

Нема
семафора

Главни
град Бутана је Тимфу, градић од око 10 000 становника. То је једини главни град
на свијету уз Пјонг Јанг, који нема ниједан семафор, а саобраћај регулишу
полицајци који су стационирани у кућицама богато декорисаним у традиционалном
стилу.

Краљ

У
Тимбуу се налази и краљевски дворац у којем станује Краљ Бутана, пореклом из
породице Wангцхук. Садашњи краљ је Jigme Khesar Wangchuk, један од најмлађих
монарха на свету. Када је био млади принц, посетио је тајландског краља у
Бангкоку. Након сто се вратио кући, схватио је да је туристичка посећеност
Бутана скочила за 10000 посто, а посетитељке су биле махом младе Тајланђанке
заљубљене у принца.

Једини
који има презиме

Осим
што је краљ земље, уједно је и једина особа у Бутану која има презиме. Ово је
обрнуто од праксе у Јапану, гдје је царска породица једина која нема презиме.

Бруто
национална срећа

Као
сто је познато, све државе света мере свој напредак бруто националним дохотком,
а Бутан је увео концепт бруто националне среце. Бутанци себе сматрају најсрећнијим
народом на планети. У прилог овога говори чињеница да не постоје бескућници и
да је здравствено осигурање бесплатно.

Одећа

Сви
Бутанци су законом обавезани да носе традиционалну одецу из 14. Вијека. Западни
бутици у Бутану не постоје.

Манастири

Бутан
је познат по својим будистичким манастирима. Један од њих је и Тигрово
Гнијездо, који је послужио као инспирација за филм Брус Лија „У змајевом
гнијезду“

Нема
цигара

Ово
је и једина држава на свету где је продаја дувана забрањена.

Једна
од најмлађих популација на свету

Бутанци
су једна од најмлађих нација на свету. Готово једна трећина становништва млађа
је од 14 година, а просечна старост у земљи је нешто испод 23 године.

Традиција
се поштује

Традиција
је једна од ствари о којој се много води рачуна у овој земљи. Један од таквих
обичаја налаже да је обавезно одбити храну ако вам је понуде и рећи “месху
месху”, а затим покрити ваша уста рукама.

Не
дирајте ждралове

Свако
ко убије црновратог ждрала, који је угрожен и за Бутанце света птица, суочен је
са доживотном робијом. Заправо, ово ће се десити свакоме ко убије било коју
заштићену животињу.

За
оне који добро владају енглеским језиком вредно је погледати овај видео https://youtu.be/Au3QBbuyc2M

                                       Мислим на вас, остајте ми стрпљиви,
позитивни и изнад свега здрави!

                                                                                                                         
Ваш
педагог Драгана!

РАСПОРЕД ОБУКЕ ЗА НАСТАВНИКЕ КОЈИ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК 20.03.2020.год.

Поштовани/-а,
Молимо Вас да пажљиво прочитате допис који следи, као и прилог,  и да хитно проследите информацију о наведеном свим наставницима установе којом руководите,  јер радионице почињу у петак.  Да сте живи и здрави! Срдачан поздрав. 
 ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
– директору 
ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину
У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Тeamsприлагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft.
Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину.
Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.
У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе.
Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).
Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике.
Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и
намењене су првенствено наставницима.
Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама.
У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства
.Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора.
Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365
.У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за
коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у
Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку (e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и
ученике у Вашој школи.
 Срдачно
,Сектор за дигитализацију у просвети и науци  
Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус наTeams платформу прилагођену учењу на даљину) Преноси предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну на овој вези, и покренути линк из прозора интернет прегледача.
  ПЕТАК 20.3.2020.  Преглед Office 365 апликација и дељење
докумената кроз Teams и OneDrive
Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликације Teams и OneDrive.

 11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати 

СУБОТА 21.3.2020.  Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у
Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.
 11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 ПОНЕДЕЉАК 23.3.2020  Преглед Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive
Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат преглед услуга доступних на централизованој платформи Office 365 и бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликацијеTeams и OneDrive. 
11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати 

 УТОРАК 24.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину
Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину. 
11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати
  СРЕДА 25.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину
Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника.
 11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати 

ЧЕТВРТАК 26.3.2020. 
 Приступ Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у
Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у Teams-у прилагођеном настави на даљину.
 11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

 СУБОТА 28.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза са Teams централним чвориштем за наставу на даљину
Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне бележнице OneNote и њено повезивање са Teams централним чвориштем за учење на даљину. 
11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати 

ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину
Пренос предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси за стручно усавршавање наставника. 
11.00-12.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 11 сати
19.00-20.30 Линк за приступ преносу обуке уживо у 19 сати  

Данијела Ковачевић Микић, 
просветни саветник 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Школска управа Чачак 
Адреса: Цара Душана бб, 
32000 Чачак, Република Србија 
Тел.: +381(32) 34-11-66; 
311-327; 064-813-45-07 
Имејл: danijela.kovacevic.mikic@mpn.gov.rs 
Веб-сајт: www.skolskaupravacacak.rs 

Распоред обука на даљину
за удаљено учење на Office 365
платформи (фокус на Teams платформу прилагођену
учењу на даљину)

Преноси
предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну
на овој вези, и покренути линк из
прозора интернет прегледача.

ПЕТАК
20.3.2020.
  Преглед
Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат
преглед услуга доступних на платформи Office 365 и бити направљен
увод у дељење докумената кроз веб апликације Teams и OneDrive.

11.00-12.30
Линк за приступ преносу
обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк за приступ преносу
обуке уживо у 19 сати

СУБОТА
21.3.2020.
  Приступ
Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос
предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у
Teams-у прилагођеном настави на даљину.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ПОНЕДЕЉАК
23.3.2020
  Преглед
Office 365 апликација и дељење докумената кроз Teams и OneDrive

Пренос предавања уживо за наставнике на коме ће бити дат
преглед услуга доступних на централизованој платформи Office 365 и
бити направљен увод у дељење докумената кроз веб апликацијеTeams и
OneDrive.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

УТОРАК
24.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза
са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос
предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне
бележнице OneNote и
њено повезивање са Teams централним чвориштем за
учење на даљину.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

СРЕДА
25.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос
предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему
наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси
за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ЧЕТВРТАК
26.3.2020.
  Приступ
Teams веб апликацији и основни рад са ученицима у Teams-у

Пренос
предавања уживо за наставнике на коме ће бити дати сценарио рада са ученицима у
Teams-у прилагођеном настави на даљину.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

СУБОТА
28.3.2020. Рад у веб апликацији OneNote-u као дигиталној бележници и веза
са Teams централним чвориштем за наставу на даљину

Пренос
предавања уживо за наставнике на којем ће бити представљен рад дигиталне
бележнице OneNote и
њено повезивање са Teams централним чвориштем за
учење на даљину.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

ПОНЕДЕЉАК
30.3.2020. Препоруке и идеје за припрему наставе на даљину

Пренос
предавања уживо за наставнике на којем ће бити дате препоруке за припрему
наставе на даљину: различити сценарији, чести проблеми и могућа решења, ресурси
за стручно усавршавање наставника.

11.00-12.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 11 сати

19.00-20.30
Линк
за приступ преносу обуке уживо у 19 сати

РТС 3: Програмска шема – четвртак, 19. март 2020. године

08:00 Математика I разред
08:35 Свет око нас I разред
09:10 Математика II разред
09:45 Свет око нас II разред
10:20 Математика III разред
10:55 Природа и друштво III разред
11:30 Математика IV разред
12:05 Природа и друштво IV разред
12:40 Математика V разред
13:15 Географија V разред
13:50 Математика VI разред
14:25 Физика VI разред
15:00 Математика VII разред
15:35 Хемија VII разред
16:10 Српски језик VIII разред
16:45 Математика VIII разред
17:20 Биологија VIII разред
17:55 Математика I разред, р.
18:30 Свет око нас I разред, р.
18:50 Математика II разред, р.
19:25 Свет око нас II разред, р

РТС 3: Програмска шема – среда, 18. мар 2020

08:00 Српски језик I разред
08:35 Матемтика I разред
09:10 Српски језик II разред
09:45 Математика II разред
10:20 Српски језик III разред
10:55 Математика III разред
11:30 Српски језик IV разред
12:05 Математика IV разред
12:40 Српски језик V разред
13:15 Математика V разред
13:50 Српски језик VI разред
14:25 Математика VI разред
15:00 Српски језик VII разред
15:35 Математика VII разред