Библиотека

Славица Ћурчић

Рођена 25. јануара 1979. године. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици, а Учитељски факултет у Ужицу. У школској 2003 / 2004. години радила на месту учитеља у Глеђици, издвојеном одељењу ОШ ,,Милан Вучићевић-Зверац’’ Братљево.  Од 2004. до 2009. године, радила у Равној Гори, издвојеном одељењу ОШ ,,Мићо Матовић’’ Kатићи. Од 2009. године ради на месту школског библиотекара у две матичне школе: ОШ ,,Мићо Матовић’’ у Kатићима и ОШ ,,Вучић Величковићу’’ Међуречју.