Контакт

ОШ “Вучић Величковић” Међуречје

32255 Међуречје

Тел/факс: 032/638-206

ел. пошта: osvvelickovic@open.telekom.rs

сајт/презентација: www.osvucicvelickovic.edu.rs

ПИБ: 101064165

Директор: Биљана Пивљаковић

Датум оснивања школе: 15.12.1962. године

Датум прославе дана школе: 15. децембар