Лична карта школе

Школа у Међуречју одликује се, а могло би се с правом рећи и поноси, веома занимљивом причом о свом настанку и опстанку дугим готово један век.

Основна школа “Вучић Величковић” се налази у центру Међуречја, на ушћу реке Ношнице у Моравицу, на надморској висини од 530 м. Повезана је мрежом саобраћајница тако да је доступна ученицима било да у школу долазе пешке или користе приградски превоз.

Основна школа наставља традицију Рокчанске школе из 1921. године.

Од школске 1953 / 1954. године има старије разреде.

Основна школа “Вучић Величковић” Међуречје основана је одлуком НОО Ивањица од 15. 12. 1962. године и допуном одлуке СО Ивањица од 21. 03. 1963. године.

ОШ “Вучић Величковић” Међуречје има у свом саставу једно издвојено одељење – у Црвеној Гори.

Укупно од првог до осмог разреда има 40 ученика, а у школи је запослено 24 радника (са издвојеним одељењем) а од тог броја је 16 просветних радника.