Управа школе

Директор школе

  • Биљана Пивљаковић, професор разредне наставе

Секретар школе

  • Мирослав Нешовановић, дипломирани правник

Шеф рачуноводства

  • Марија Стаменић, дипломирани економиста