Педагошко-психолошка служба

Драгана Миловић

(одсутна током школске 2021 / 2022. године)

Рођена 15. априла 1990. године у Ивањици. Након основне школе у Катићима, завршила гимназију друштвено – језичког смера у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсеку за Педагогију, дипломирала марта 2014. године, а годину дана касније стекла звање мастер педагог. Од школске 2015 / 2016. године ради на месту школског педагога у ОШ „Мићо Матовић“ у Катићима и ОШ „Вучић Величковић“ у Међуречју.


Анђела Радовић

Рођена 15. новембра 1996. године у Чачку. Основну и средњу школу завршила у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Београду дипломирала на Катедри за педагогију. Тренутно похађа мастер студије на Катедри за психологију матичног факултета. Радила у Друштву за церебралну и дечију парализу у Ивањици (2019 – 2021). Поседује звање Гешталт психотерапеута под супервизијом. У ОШ ,,Вучић Величковић“ запослена од октобра 2021. године.