Педагошко-психолошка служба

Драгана Миловић

(одсутна током школске 2022 / 2023. и 2023/2024. године)

Рођена 15. априла 1990. године у Ивањици. Након основне школе у Катићима, завршила гимназију друштвено – језичког смера у Ивањици. На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, одсеку за Педагогију, дипломирала марта 2014. године, а годину дана касније стекла звање мастер педагог. Од школске 2015 / 2016. године ради на месту школског педагога у ОШ „Мићо Матовић“ у Катићима и ОШ „Вучић Величковић“ у Међуречју.