Prvi probni završni test

 DetaljiAutor Slađana Parezanović Objavljeno 09 april 2020 Pogodaka: 157

vazno zavrsni

             Кao i prethodnih godina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da sprovede završni ispit na kraju osnovne škole, kako bi se učenicima obezbedilo sticanje sertifikata o završenoj osnovnoj školi i kako bi im se omogućilo sprovođenje zakonom regulisane procedure upisa u srednje škole.

                Sa nadom da će Završni ispit biti realizovan pre završetka tekuće nastavne godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja intenzivira aktivnosti koje bi pomogle učenicima osmog razreda da se što kvalitetnije pripreme za ovaj ispit. S tim u vezi planirano je onlajn testiranje, kojim će se učenicima osmog razreda omogućiti samoprocena znanja u ovom trenutku. To bi ujedno bio prvi probni test koji je u skladu sa trenutnim mogućnostima rada od kuće. Osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.

               Od direktora, nastavnika, stručnih saradnika i roditelja očekuje se da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću i znanju, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja i realnija očekivanja od završnog ispita. Nakon završenog testiranja, učenici će dobiti rezultate, a predmetni nastavnici će putem već uspostavljenih kanala komunikacije sa učenicima saznati koje su oblasti učenici savladali i šta im predstavlja teškoću, da bi se tome mogli posvetiti tokom daljeg rada. Na osnovu ovih razmena, nastavnici treba da planiraju podršku učenicima u sklopu priprema za završni ispit, koje se za sada takođe odvijaju učenjem na daljinu.

               Učenici će naloge za pristup platformi mojaucionica.gov.rs dobiti od svojih odeljenskih starešina, ako ih još uvek ne poseduju u okviru rada na platformi Microsoft Teams. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pripremio je demo verziju testa „Upoznaj okruženje za samoprocenu znanja“, koji treba da posluži učenicima da se na vreme, pre testiranja upoznaju sa platformom. Nakon što od odeljenjskih starešina dobiju naloge, očekuje se da će učenici od 14. aprila 2020. godine moći da pristupe platformi kako bi proverili pristupne parametre, upozali se sa okruženjem, pogledali uputstva i uradili demo test. Demo test će imati četiri pitanja kako bi učenici imali priliku da vide kakav tip pitanja ih čeka na testu i kako bi mogli da se upoznaju sa načinom rešavanja.

              Onlajn probno testiranje biće sprovedeno po sledećoj dinamici: 22. aprila 2020. test iz srpskog/maternjeg jezika; 23. aprila 2020. test iz matematike; 24. aprila 2020. kombinovani test.

               Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova. Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.

                Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova. Analize zadataka sva tri testa biće emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.

                 Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima na način kako se o tome dogovore. Preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit. Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

               Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju u zemlji i mere koje je donela Vlada Republike Srbije, odluka o vremenu i načinu polaganja Završnog ispita biće doneta naknadno, po okončanju zabrane kretanja.

               U želji da što više naših učenika osmog razreda pristupi izradi prvog probnog testiranaja svima želimo dobro zdravlje.

ПОЧЕО ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ #останикодкуће

Данас, 17. априла 2020. године, почиње пролећни распуст за ученике основних и средњих школа на територији Републике Србије.

Пролећни распуст ће, услед новонасталих околности и проглашене епидемије вируса корона, трајати ЧЕТИРИ дана – у периоду од 17. априла 2020. године до 20. априла 2020. године.

Први радни дан након пролећног распуста је уторак, 21. април 2020. године.

Наставак наставе на даљину и за основне и за средње школе планиран је од 21. априла, док ће у периоду од 17. априла до 20. априла 2020. године бити емитовани пригодни едукативни садржаји у вези са предстојећим празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена.

Уз најлепше жеље за највећи хришћански празник – Васкрс – и традиционални поздрав ХРИСТОС ВАСКРСЕ – нека и пролећни распуст 2020. почне!

ОДРЖАНА ТЕЛЕФОНСКА (ВАЈБЕР) СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА ШКОЛСКЕ 2019 / 2020. ГОДИНЕ

Данас, 16. априла 2020. године, са почетком у 20 часова, одржана је телефонска (Вајбер) седница Наставничког већа наше школе на крају трећег класификационог периода школске 2019 / 2020. године.

Седница је одржана телефонски – путем групног Вајбер позива – због проглашеног ванредног стања (које је, подсетимо, на снази од 15. марта 2020. године) на целој територији Републике Србије услед епидемије вируса корона.

Одељенска већа од I до VIII разреда су претходила седници Наставничког већа.

На вечерашњој седници Наставничког већа, коју је водила директорка школе – БИЉАНА ПИВЉАКОВИЋ а уз асистенцију стручног сарадника – педагога ДРАГАНЕ КАРАКЛАЈИЋ (Dragana Karaklajic), био је анализиран и усвојен успех ученика на крају трећег класификационог периода школске 2019 / 2020. године и закључено је да су сви ученици оцењени.

Било је речи и о предностима и недостацима држања наставе на даљину а стручни сарадник – педагог ДРАГАНА КАРАКЛАЈИЋ је предочила мере за побољшање и унапређење наставе и усвајања градива од стране ученика када је о учењу на даљину реч.

Такође је дискутовано и о завршном испиту на крају основношколског образовања и васпитања за ученике VIII разреда а руководилац Тима за професионалну оријентацију – ИВАНКА КОЛАРЕВИЋ – прочитала је извештај о професионалној оријентацији ученика осмог разреда.

Наставници су појединачно излагали како они спроводе наставу на даљину и које су то потешкоће и изазови са којима се у овом новом начину држања наставе суочавају.

Такође је било речи и одабиру уџбеничких комплета за II, III, VI и VII разред за наредну, 2020 / 2021., школску годину.

Закључено је да се настава на даљину одвија по предвиђеном плану и програму и унапред одређеној динамици као и да СВИ ученици наше школе имају неки вид приступа интернету (WiFi или мобилни пренос података).

Сви наставници из разредне и предметне наставе су ступили у контакт са својим ученицима преко платформи: Гугл учионице или Microsoft Teams, преко Вајбера или обичним телефонским позивом, односно СМС порукама.

Вечерашњом седницом Наставничког већа и званично се завршио трећи класификациони период школске 2019 / 2020. године у нашој школи и обележио почетак четвородневног пролећног распуста – који ће трајати до уторка – 21. априла 2020. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Драги осмаци,

На крају основне школе, као и претходних година, биће спроведен завршни испит. Циљ завршног испита је да стекнете сертификат о завршеној основној школи и да вам се омогући упис у средње школе.

Одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

У циљу ваше припреме за завршни испит, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донело је одлуку да спроведемо први пробни тест, а у складу са тренутним могућностима рада од куће.

Онлајн тестирањем биће вам омогућена самопроцена знања.

Основна сврха овог тестирања је да стекнете увид у то да ли сте напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посветите одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Неопходно је и пожељно да се сви укључите у ово тестирање, а у складу са техничким условима којима располажете.

Активним учешћем у онлајн пробном тестирању имате прилику да добијете правовремену објективну повратну информацију о свом постигнућу, а која ће вам послужити као смерница за даље учење и припрема за завршни испит.

Резултати пробног теста се неће оцењивати.

Самостално решавајте тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ћете једино тако имати прави увид у своје знање. То ће вам послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

Након завршеног тестирања, добићете резултате. У односу на резултате пробног завршног испита, моћи ћете, по потреби, додатну пажњу да посветите одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Предметни наставници ће, путем успостављених канала комуникације са вама, сазнати које сте области савладали и шта вам представља тешкоћу, да би планирали даљи рад и подршку коју треба да вам пруже учењем на даљину.

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит, што значи да ћете имати више прилика да проверите своје знање.

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.

Платформи ћете приступати користећи исте налоге које сте користили за потребе приступа платформи Microsoft Teams.

На располагању вам је демо верзија теста „Упознај окружење за самопроцену знања“, који треба да вам послужи да се на време, пре тестирања, упознате са платформом.

Од 14. априла 2020. године моћи ћете да приступите платформи како бисте проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест.

Демо тест ће имати четири питања како бисте имали прилику да видите какав тип питања вас чека на тесту и моћи ћете да се упознате са начином решавања.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест

Сваки тест биће вам доступан 12 сати (од 8.00h до 20.00h), како бисте могли да му приступите у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који вам је проследио одељењски старешина, приступате решавању тестова. На почетку сваког теста бираћете језик на којем ћете радити тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено!

То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад.

На почетку теста, добићете обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста моћи ћете да видите након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а свако од вас ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест школи ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, 24. априла, како бисмо их одштампали и проследили родитељима.

Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања.

Радите самостално, пажљиво и будите одговорни, да бисте видели како стојите са знањем.

Имамо времена испред себе да учимо, обнављамо.

Сврха је да проверите своје знање и да утврдимо шта сте раније научили и шта сте сада, у околностима наставе на даљину, усвојили од градива, да бисмо реализовали даљу подршку учењу.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Обавештавамо родитеље ученика осмог разреда да ће на крају основношколског образовања и васпитања ученика, као и претходних година, бити спроведен завршни испит – а у циљу стицања сертификата о завршеној основној школи и уписа у средње школе.

Одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

У циљу припреме ученика осмог разреда за завршни испит, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије донело је одлуку да спроведемо први пробни тест, а у складу са тренутним могућностима рада од куће. По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит, што значи да ће Ваша деца имати више прилика да провере своје знање.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

22. априла 2020. – тест из српског / матерњег језика
23. априла 2020. – тест из математике
24. априла 2020. – комбиновани тест

Родитељи ученика који немају техничке могућности да раде онлајн тест 24. априла моћи ће да дођу до школе и преузму штампане тестове, а у складу са мерама безбедности.

Онлајн тестирањем ученицима ће бити омогућена самопроцена знања. Неопходно је и пожељно да се сви ученици осмог разреда укључе у ово тестирање, а у складу са техничким условима којима располажу.

Разговарајте са својом децом и предочите им да ће пробно тестирање пружити прави увид у то шта знају, као и у то која знања нису усвојили. Тако ћете и Ви, и Ваша деца, и њихови наставници, имати увид у ниво потребне даље подршке учењу.

Молимо Вас да обезбедите услове у којима ће Ваша деца самостално решавати тестове.

Овај пробни завршни тест реализује се у измењеним условима. Садашње околности су стресне и за Вас и за Вашу децу, а изолација и социјално дистанцирање пореметили су животе свих нас.

Помозите деци да пронађу позитивне начине да се изборе са ситуацијом. Објасните им зашто треба одговорно да приступе тестирању, уз разумевање за њихове бриге око школе и будућности (оцене, завршни испит, упис у средњу школу, итд.).

Свесни смо чињенице да је упис у средњу школу значајна прекретница у животу младе особе, као и породице.
Не брините, имамо времена да учимо, вежбамо и обнављамо.

Важно нам је да постоји комуникација између Вас – родитеља наших ученика – и школе.

Након анализе резултата пробног тестирања, одељењске старешине упознаће Вас са свим релевантним подацима и планом даљег рада са Вашом децом у склопу припрема за завршни испит.

Отворени смо за све предлоге и сугестије у вези даље подршке учењу Ваше деце.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА РАДНИКА НАШЕ ШКОЛЕ ЗА УГРОЖЕНА ДОМАЋИНСТВА СА ГОЛИЈЕ #останикодкуће

Данас, 06. априла 2020. године, у периоду од 9 до 12 часова, на иницијативу директорке наше школе, БИЉАНЕ ПИВЉАКОВИЋ, а у сарадњи са Црвеним крстом Ивањица (Crveni Krst Ivanjica) сакупљана је хуманитарна помоћ – коју су у поменутом периоду – доносили радници наше школе (поштујући уредбу која важи на територији Републике Србије да не сме истовремено бити у затвореним просторима више од ДВЕ ОСОБЕ, а да размак између лица мора бити најмање два метра) како би помогли угроженим, и углавном, старачким домаћинствима са планине Голије.

Наша школа је и до сада била позната као расадник хуманитарних акција које спровде наше колеге – хумани људи – који су у свакој ситуацији и сваком спремни да помогну.

Надамо се да ће и ова помоћ много значити и – макар мало – олакшати тренутну ситуацију свим домаћинствима којима је она и намењена.

Још једном да се захвалимо свим колегама који су се радо одазвали и узели учешће у овој хуманитарној акцији. Хвала!

Чувајте се и #останитекодкуће!