Тематски дан – Еколошки календар

У оквиру недеље у вези са подршком ученицима, наставник биологије Раде Перуничић је одржао тематски час у оквиру тематског дана Еколошки календар.

Ученицима су предочени важни еколошки датуми, са значајем и циљем очувања природних ресурса и планете Земље. Коришћен је календар Покрајинског Института за заштиту природе.