ТИМСКО-ТЕМАТСКИ ЧАС НА ТЕМУ „ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА” ОДРЖАН У НАШОЈ ШКОЛИ

Дана 22. јуна 2022. у 7. разреду наше школе одржан је тимски час на тему „Здрави стилови живота“.

У организацији часа учествовали су: наставница хемије КАТАРИНА САВИЋЕВИЋ, наставник биологије РАДЕ ПЕРУНИЧИЋ и физичког и здравственог васпитања ИВАН ПЕТРОВИЋ.

Наставна јединица је подељена на наставне целине које су се односиле на биолошки, хемијски део и део у вези са физичким вежбањем. Наставник биологије је дао уводну реч у којој је навео ток и цињеве часа.

У уводном делу часа са ученицима обновио је наставне сдаржаје у вези са исхраном. Практичним примером постављања стикера на модел пирамиде, наставник је ставио стикере, неодговарајућим редоследом. Ученици су имали задатак да реше правилан положај намирница на пирамиди исхране.

Наставник биологије је навео биолошки значај намиирница за организам. Наставница хемије је објаснила, састав и важност намирница, беланчевина и у којим се намирницама налазе, значај угљених хидрата, масти и витамина. Демонстративном методом, приказивањем ПП презентације ученике је наводила да закључе какав је састав намирница и како их треба користити. Током презентације наведени су лоши примери исхране као и поремећаје у исхрани. Наставник физичког и здравственог васпитања, наводио је везу исхране и физичких активности. На сликовит начин и рачунским примером показао промене базалног метааболизма. Упутио је ученике на стручна лица у вези са исхраном. Ученицима је појаснио појмове аеробног и анаеробног тренинга.

Као завршни део часа наставник биологије је истакао важност сна у расту и развоју. Час је завршен реченицом Хипократа , „Нека вам храна буде лек и лек нека вам буде храна.“

Ученици су као пример добре ужине добили јабуку.